Home/Příslušenství

Příslušenství
Pod pojmem příslušenství rozumíme nástroje, rozšíření nebo doplňkové komponenty, které jsou nezbytné nebo nápomocné k provozu zařízení zastoupených v našem portfoliu.