Home/Měřící technika

Měřící technika
Měřící technika se zabývá zařízeními a metodami pro určování fyzických proměnných, jako je teplota, tlak, hmotnost, síla, elektrický proud nebo čas. V kombinaci s řídící a regulační technikou je předpokladem automatizační techniky.