Home/Dopravní technika

Dopravní technika
Dopravní technika je součástí strojírenství a zabývá se koncepcí, konstrukcí, plánováním a realizací dopravníků pro přepravu kusového zboží (palety, bedny, obaly, obrobky apod.) nebo sypkého zboží (plastové granule, písek, ruda, obilí apod.).